menu:

Bezoek mijn website voor smartphone

enter
jammer! mooi zo!

Jammer! Mooi zo!

De rubriek JAMMER! en MOOI ZO! bestaat uit observaties van kleur op architectuur welke mij opvallen tijdens het dagelijks fietsen door Amsterdam, waarvan ik denk ”jammer” of mooi zo!  Het gaat mij niet zozeer over de esthetische toepassing van kleur op zich, maar over kleurgebruik in de openbare (straat)ruimte waar een samenhang met de omgeving doorbroken, ontkend of zelfs stuk gemaakt is.
  Soms wil ik dit onderbouwen met een tekst bij een afbeelding, soms alleen met een afbeelding.
Één keer in de zoveel tijd komen zowel een "kleurpijnpunt" als ook een tegendeel, een Mooi zo! aan bod.